Välkommen till Arcam Group!

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing.

Arcam är ett utpräglat kunskapsföretag med kompetens inom hela förädlingskedjan. Bolaget är ensamt inom Additive Manufacturing om att använda elektronstråleteknologi, EBM®.

Arcam är en industriell aktör som säljer sina produkter och tjänster globalt till väldefinierade kundsegment med höga krav. En växande andel av de installerade systemen används för industriell produktion, en trend som tydligt visar den ökande insikten i teknikens potential.

Arcamkoncernen tillverkar industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget AP&C i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.

Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.